DagMail

SOEPEL EN STABIEL

De DagMail is een Nederlands product dat speciaal ontwikkeld is ter ondersteuning van gemeenteraden. De software is binnen elke afdeling griffie inpasbaar. U bepaalt zelf hoe de software binnen de organisatie wordt ingezet. Dit levert tijdsbesparing op en een soepele interacties met raadsleden. Het voelt voor hen als een overzichtelijke aanvulling op de dagelijkse informatiestroom.
Met regelmaat horen we hoe snel raadsleden aan deze communicatievorm verknocht raken.

EENVOUDIGE OPSTART

Bij de implementatie van de DagMail zijn geen lange vergadertrajecten nodig. Slechts 1 dagdeel is nodig om de DagMail voor uw organisatie gebruiksklaar te zetten.
Tijdens de opstartfase krijgt u een persoonlijke begeleiding op uw eigen kantoor aangeboden. Daarnaast is de online-helpdesk met videolessen te raadplegen.
Onze software is goed doordacht en helemaal uitontwikkeld. Iedereen kan er binnen een kwartier mee werken.

ALLES IN EIGEN HAND

De software is geschreven in eigen unieke code en zonder gevaarlijke 'achterdeurtjes' voor onbevoegden.
De data wordt veilig opgeslagen op Nederlandse servers.
Niemand hoeft een app of software te installeren.
Het beheer van de raadsledenlijst is in handen van de griffie zelf.
De Dagmail kan een aanvulling zijn op uw huidige softwarepakketten.
Het abonnement loopt 12 maanden en is altijd opzegbaar. Daarnaast kost het slechts een 'paar postzegels per dag'.

DUURZAME INZETBAARHEID

Uw organisatie ontsluit de raadsinformatie via diverse geautomatiseerde wegen. Ondanks het binnen de wettelijke kaders wordt aangeboden, blijft politiek mensenwerk met in sommige gevallen een 'wat matig swingend discours' als resultaat. Misverstanden kunnen voor de betrokkenen onnodig tijd en energie kosten.
Met de DagMail is het mogelijk een structuur voor raadsleden te ontwikkelen die natuurlijker aanvoelt.

Alle relevante informatie die men voor een bepaalde dag nodig heeft wordt met de DagMail overzichtelijk voorgeschoteld. Dit biedt voor iedereen comfort, transparantie, tijdbesparing en rust.
Een goede sfeer zorgt voor een duurzame samenwerking en besluitvorming. Wilt u een mondelinge toelichting over wat allemaal met de DagMail mogelijk is? Stuur dan een e-mailbericht met uw naam, telefoonnummer en het tijdstip dat u door ons gebeld wilt worden. Dat kan naar: kantoor@dagmail.nl